J
Ansona Dream On

Ansona Apollo x
Ansona Day Dreamer


©Sigrid Agenäs
Född:
DOB:
2003-12-12--2011-01-04
Uppfödare:
Breeder:
Tricia Grimes, England
Ägare:
Owner:
Karin Agenäs, Uppsala
Höfter:
Hips:
B, AD ua
No signs of hip dysplasia, elbows with no remarks
Jaktprov:
Huntingtests:
jaktprov ukl fält: 2 pris (fält 7, apport 9)
e-sök ukl: v 8, s 10
Utställning:
Show:
1x CK, 3x CERT, 2x R-CACIB
Viltspårprov:
Bloodtracking:
gk anlkl viltspår
Övrigt:
Other:
S23951/2004KB
genomförd mentalbeskr

Stamtavla/Pedigree

J
Ansona Dream On
HD B, AD ua

©Sigrid Agenäs
Ansona Apollo

KCV5212101VO4
Hips 1:2


©Sigrid Agenäs

Savril Lucky Strike

KCP1242803PO1

©Tricia Grimes

Tasairgid Prime Candidate
KCSB4044BX
Colsidex Yankee of Gamepoint
KCSB2990BV
GBSHCH
Bredebeck Ilka
KCSB574BP
Savril Adelig
KCSB1606BX
Amtrak Amalance of Ormerod
KCSB4966BU
Savril Scharady
KCH4340504H11
Ansona Carrera

KCS2019003SO2
Hips 4:3

©Tricia Grimes

GBSHCH
Amtrak Ameros at Ormerod
KCSB3243CA
GBSHCH
Hansom Portman of Gunalt
KCSB3273BX
Amtrak Amethyst
KCSB5667BV
GBCH
Joanscroft Bassoon Bertha
KCSB2632BX


©Tricia Grimes
GBSHCH
Hansom Brandyman of Gunalt
KCSB1616BP
Kisdon´s Fable
KCH4684002H11
Ansona Day Dreamer

KCY0131701YO1

©Sigrid Agenäs

Ansona Ghost Buster

KCU2594503U03

GBSHCH
Hansom Portman of Gunalt
KCSB3273BX
GBSHCH
Hansom Brandyman of Gunalt
KCSB1616BP
GBSHCH
Hansom Misty Blue
KSCB1237BS
Ansona Carrera

KCS2019003SO2
Hips 4:3

©Tricia Grimes

GBSHCH
Amtrak Ameros at Ormerod
KCSB3243CA
GBCH
Joanscroft Bassoon Bertha
KCSB2632BX

©Tricia Grimes
Ansona Ellie

KCT4153401T03

GBSHCH IECH
Gunalt Harris Tweed
KCSB5283BZ
GBSHCH
Flimmoric Fanclub
KCSB1927BX
Gunalt Joy
KCSB4656BX
GBSHCH
Ansona Charisma
KCSB1089CA


©Tricia Grimes
GBSHCH
Hansom Portman of Gunalt
KCSB3273BX
GBCH
Joanscroft Bassoon Bertha
KCSB2632BX

©Tricia Grimes


Dino


©Sigrid Agenäs

Dino är efter engelska välkända linjer. Han är född i England och importerades som valp till Sverige. Han är sparsamt startad både på prov och utställningar och vi har haft förmånen att uppleva honom på nära håll. En mycket trevlig bekantskap! Dino har en härlig personlighet och har bra motor, något som många hundar idag saknar.
I Dinos stamtavla finner vi hundar som är använda i praktisk jakt, bland annat både far och farfar. Dessa har haft en utmärkt stabil mentalitet och mycket bra rovviltsskärpa - många rävar har blivit apporterade av både "Apollo" och "Zeus"...
I stamtavlan finner vi dessutom flertalet hundar som uppnått en aktningsvärd ålder, något man uppskattar, hundar som levt ett långt och lyckligt aktivt liv utan skador och sjukdomar.
Detta är Dinos första kull. Vi är väldigt stolta och hedrade över att få använda Dino till vår "J-kull"! Tack, Karin!

Dino is from well-known brittish lines. He´s born in England and was imported as a puppy to Sweden. He has been to some shows and trials, and we have had the opportunity to know him in close. A very pleasant meeting, indeed! Dino has a lovely personality and "good engine", something that many dogs nowadays are lacking of.
In the pedigree of Dino we find dogs that are true hunters, both his father and grandfather. These had an excellent stabile temperament and were keen foxretrievers - many foxes were picked up by both "Apollo" and "Zeus"...
In the pedigree we also find several dogs that have lived a very long life, something you really appreciate, dogs having a happy active life without deceases and injuries.
This is Dino´s first litter. We are very proud and honoured that we may use Dino to our "J-litter"! Thanks, Karin!